Wie?

Anja Lens
Preventie verpleegkundige
Organisatie:
Plicare, onderdeel Vierstroom Zorgthuis

 

 

Heeft Active Info ingehuurd voor online marketing begeleiding en uitvoering - hulp bij invullen van website en socials


Wat doe je voor werk?

Vanuit het verpleegkundig domein werken wij preventief en wijkgericht met positieve gezondheid als uitgangspunt, onder het motto: ‘als je er op tijd bij bent, kun je veel zorgen voorkomen’. Onze verantwoordelijk ligt in het voorliggende veld / de niet-geïndiceerde zorg. Het ondersteunen van de (kwetsbare) burger zodanig dat dit bijdraagt aan het gezonde, dagelijkse leven. Op een manier die bij deze specifieke burger past.

 

Kun je wat vertellen over het project waar je voor werkt?

‘We zijn zelf het medicijn’ is een preventie campagne tegen dementie. Het gaat om de bewustwording van de Zoetermeerse inwoners dat ze zelf iets kunnen doen om het risico op dementie te verkleinen. Leefstijl, t.w. gezond eten, regelmatig bewegen en nieuwsgierig blijven, zijn de pijlers waar om de campagne draait. Uit onderzoek is gebleken dat een gezonde leefstijl het risico op dementie met 30 tot 40 % verlaagt.

 

Kun je toelichten hoe Active Info aan het begin van jouw project geholpen heeft?

Wij hebben veel gehad aan de training en uitleg in het gebruik van LinkedIn en facebook. Inhoudelijk, maar ook in het zo goed mogelijk bereiken van de doelgroep. Dit heeft ons ‘lef en plezier’ gegeven om deze media te gebruiken voor de campagne. Daarnaast helpt Active Info ons met de invulling van onze website. Dit zorgt ervoor dat wij als preventie verpleegkundigen ons nog meer kunnen richten op het contact met de burgers en het onder de aandacht brengen van de campagne.

 

Hoe ervaar je de samenwerking met Active Info? 
Laagdrempelig, makkelijk en snel te contacten.
Duidelijke antwoorden op onze vragen en ook ervaren dat er begrip is voor onze relatieve onbekendheid met het gebruik van social media. Fijn dat er meegedacht wordt.

 

Zou je Active Info aan een ander adviseren en zo, ja, waarom?
Ja, goede ervaring zoals hierboven omschreven. De campagne is mede door Active Info lekker gaan draaien!! Veel dank daarvoor!