Werkwijze bij bouw website / webapp

We starten met een omgevingsscan van uw organisatie: wie zijn uw stakeholders en hoe kunnen zij het best benaderd worden? We gebruiken daarbij de LEAN approach: we richten ons op de vraag hoe webcommunicatie waarde kan creëren en vergroten in opmars naar uw organisatiedoelen. Naar aanleiding daarvan stelt onze IT architect een blueprint van uw nieuwe webapplicatie voor. Na goedkeuring hiervan start het bouwproces, waarbij U als SCRUM product-owner supervisie op het gehele project houdt. Uiteraard bouwen we alles in the cloud en bieden we afterservice. We maken de software lifecycle rond middels een service level agreement, waarin we onze afspraken vast leggen over de toekomst van uw webproject.