Wie?

Annemieke van Veen
Coördinator
Organisatie:
Netwerk Dementie Zeist en Utrechtse Heuvelrug

Aanschaf:
Website: Dementie Portaal

 

Wat is je functie en wat zijn je verantwoordelijkheden?
Voor beide netwerken ben ik de coördinator. Mijn taken zijn, globaal gezien, het samenbrengen en verbinden van de verschillende partijen die zich bezighouden met de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie. Het brede doel daarvan is het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor de mensen met dementie. Dit is uiteraard een gedeelde verantwoordelijkheid van alle netwerkpartners. 

 

Waarom een dementie portaal?

Ik had de wens om een centrale plek te hebben voor het delen van informatie voor zowel professionals en inwoners. Belangrijk onderdeel daarvan is ook de centrale aanmelding: 1 centraal punt voor alle aanmeldingen/verwijzingen voor een casemanager dementie. 

 

Hoe ervoer je de samenwerking met active info?

Heel prettig, korte lijnen, enthousiast bedrijf. Het samen nadenken over het privacy-vraagstuk en ook het gezamenlijk ontdekken van de (on)mogelijkheden hierin heb ik als positief ervaren.

 

 

Wil je verder nog iets kwijt?
Nee, geloof het niet. Zeer tevreden!